05242022Tue
Last updateWed, 09 Mar 2022 4am

vol.23-4

Analysis of pathogens and susceptibility in cancer patients with febrile neutropenia and bacteremia: Experience in a single institution in eastern Taiwan

Kuan-Po Huanga, Tso-Fu Wangb, Sung-Chao Chub, Yi-Feng Wub, Rou-Yun Wangb, Ruey-Ho Kaob, c

a Department of Oncology and Hematology, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Taichung Branch, Taiwan
b Department of Oncology and Hematology, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
c Department of Oncology, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan

Full-Text HTMLDownload PDF

Polymicrobial bloodstream infection involving Aeromonas species: Analysis of 62 cases

Yu-Huai Hoa, Han-Chuan Chuangb, Chorng-Jang Layc, d, Chun-Lung Wangc, d, Yeong-Shu Tsaia, Lih-Shinn Wanga, d, Chen-Chi Tsaic, d

a Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
b Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Taipei Branch, New Taipei City, Taiwan
c Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Dalin Branch, Chiayi, Taiwan
d School of Medicine, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan

Full-Text HTMLDownload PDF

A very close margin of ≤1 mm predicts a poor outcome in resected buccal cancer patients with a pathological margin of ≤3 mm

Wei-Ta Tsaia, Moon-Sing Leea, b, Shih-Kai Hunga, b, Wen-Yen Chioua, b, Tze-Ta Huangb, c, Chih-En Tsengb, d, Shu-Mei Changb, d, Feng-Chun Hsua, Yu-Chieh Sub, e, Szu-Chi Lib, e, Wen-Lin Hsub, f, Dai-Wei Liub, f, Hon-Yi Lina, b, g

a Department of Radiation Oncology, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan
b School of Medicine, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan
c Department of Dental Medicine, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan
d Department of Anatomic Pathology, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan
e Department of Hematology-Oncology, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan
f Department of Radiation Oncology, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
g Institute of Molecular Biology, National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan

Full-Text HTMLDownload PDF

Combined treatment of invasive giant prolactinoma with surgical excision, low-dose gamma knife radiosurgery, and a dopamine agonist—Report of two cases

Tzu-Wen Loha, Tsung-Lang Chiub, c, Sheng-Wen Wub, Hsiang-Yi Hungb, Kuan-Pin Chenb, Chain-Fa Sub, c

a Department of Neurosurgery, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan
b Department of Neurosurgery, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
c Department of Neurosurgery, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan

Full-Text HTMLDownload PDF

Three cases of successful treatment of granulomatous tenosynovitis

Jui-Teng Chiena, b, Fu-Tsung Hsiaoc, Yu-Chuan Chend, Yu-Hong Chenb, Chorng-Jang Layb, e, Chen-Chi Tsaib, e

a Department of Orthopedics, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan
b School of Medicine, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan
c Department of Radiology, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan
d Department of Clinical Pathology, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi Taiwan
e Division of Infectious Disease, Department of Medicine, Buddhist Dalin Tzu Chi General Hospital, Chiayi, Taiwan

Full-Text HTMLDownload PDF

Genetic counseling on amniocyte level II mosaicism

Chun-Ying Wenga, Shao-Yin Chua, b, d, Tzu-Ying Lia, Jye-Siung Fangc, Ming-Liang Leea, d

a Department of Pediatrics, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
b Department of Medical Education, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
c Department of Molecular Biology and Human Genetics, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan
d Department of Medicine, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan

Full-Text HTMLDownload PDF

Reply

Syuan-Hueia LinGuo-Fangb TsengChung-Chaoc LiangYu-Chou Hungd

aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
bDepartment of Anatomy, College of Medicine, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan
cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
dDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Hualien, Taiwan
Institute of Physiological and Anatomical Medicine, College of Medicine, Tzu Chi University, Hualien, Taiwan

Full-Text HTMLDownload PDF

On the Cover

Search all Issue